Cyfreithwyr Cyfraith Gydweithrediadol

Mae cyfraith gydweithrediadol yn broses arloesol mewn anghydfodau teuluol. Caiff ei defnyddio yn helaeth yn UDA, ac yn ddiweddar mae cyfreithwyr teulu yn y DU wedi dechrau dilyn y dull hwn. Mae’n broses sy’n canolbwyntio’n fwy ar ddatrysiad ac sy’n llai gwrthwynebol nag achos llys. Mae pob unigolyn yn penodi ei gyfreithiwr neu ei chyfreithiwr cydweithrediadol ei hun i gynghori a chynorthwyo i negodi datrysiad ar bob mater. Cynhelir pob trafodaeth mewn cyfarfodydd “pedair ochr” lle mae’r ddau gleient a’r ddau gyfreithiwr yn bresennol.

Mae cyfreithwyr cydweithrediadol sy’n dechrau ar achos yn gorfod llofnodi cytundeb yn addo na fyddant yn cychwyn nac yn bygwth cychwyn achos llys ar gyfer y mater dan sylw. Os yw’r partïon mewn achos yn penderfynu eu bod yn dymuno symud ymlaen drwy fynd â’r achos i’r llys yna mae’n rhaid iddyn nhw ddod o hyd i gyfreithwyr eraill i’w cynrychioli. Mae hyn yn creu cymhelliad cryf i’r partïon a’u cyfreithwyr ddod i gytundeb sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr – mae’n fodd o ysgaru gydag urddas.
 
Cafodd Sali Jackson-Thomas hyfforddiant cyfreithiwr cydweithrediadol ym mis Chwefror 2005 gyda Pauline Tesler, cyfreithwraig gydweithrediadol o ardal Bae San Francisco.

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile