Owain Davies
   • Owain Davies
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anafiadau Trychinebus
  • Contact

   • 01792 529 682
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Owain Davies

Cyfreithiwr Cyswllt - Anafiadau Trychinebus

Graddiodd Owain gyda gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Caerdydd yn 2013, ac wedi hyn, cwblhaodd Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn 2014 - eto yng Nghaerdydd. Ymunodd Owain â JCP fel Paragryfreithiwr yn yr Adran Trawsgludo Preswyl yng Ngorffennaf 2014.

Cychwynnodd Owain ei Gontract Hyfforddi gyda JCP ym mis Medi 2015, a chymhwysodd fel cyfreithiwr ym mis Medi 2017.
Mae Owain yn aelod o’r Tîm Anafiadau Trychinebus, yn cynorthwyo Keith Thomas (Cyfarwyddwr) a Mei Li (Cyfreithiwr Cyswllt) gydag achosion Anaf Personol ac Esgeuluster Meddygol o werth uchel, gan hefyd reoli ei achosion ei hunan.