Llinos Jones
   • Llinos Jones
   • Cyfreithiwr Cyswllt- Eiddo Masnachol
  • Contact

   • 01267 248883
   • View vcard
  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Llinos Jones

Cyfreithiwr Cyswllt- Eiddo Masnachol

Mae Llinos yn ymuno â JCP gyda dros 10 mlynedd o brofiad ac arbenigedd mewn delio gydag ystod eang o faterion eiddo, megis gwaith landlord a thenant masnachol, gwerthiannau a chaffaeliadau, datblygiadau masnachol a phreswyl, ac ariannu eiddo. Mae Llinos wedi cynrychioli amrywiaeth eang o gleientiaid gan gynnwys, unigolion o werth net uchel, buddsoddwyr a banciau.

Wedi ei magu ar fferm yn Nyffryn Tywi, mae gan Llinos ddiddordeb mewn busnesau amaethyddol a gwledig, ac mae’n brofiadol mewn delio â materion cyfreithiol cymhleth yn ymwneud â thir amaethyddol a phrynu a gwerthu ffermydd.
 
Graddiodd Llinos gyda gradd yn y gyfraith o Brifysgol Caerdydd ac aeth ymlaen i gwblhau ei Chwrs Ymarfer y Gyfraith yn UWE Bryste. Fe gwblhaodd ei chontract hyfforddi gyda Davies and Partners ym Mryste a chymhwysodd i mewn i’w hadran datblygu tai newydd arbenigol, gan gynrychioli Persimmon Homes a Barratt Homes Ltd yn bennaf. Treuliodd Llinos dros 6 mlynedd wedyn yn gweithio gyda Robertson’s Solicitors yng Nghaerdydd fel cyfreithiwr cyswllt yn yr adran eiddo masnachol, cyn symud yn ôl i’r gorllewin i weithio gyda’r cwmni lleol Ungoed Thomas & King.
 
Y tu allan i’r gwaith mae Llinos yn redwraig brwd, a phan nad yw hi’n rhedeg o gwmpas ar ôl ei dau blentyn ifanc, mae’n mwynhau cystadlu mewn rasys traws gwlad, athletau a rasys ar yr heol o 5k i farathon. Mae Llinos hefyd yn mwynhau coginio a theithio gyda’i theulu.
 
Mae gan Llinos ragolwg masnachol gydag agwedd gyfeillgar ac mae’n rhugl yn y Gymraeg.