Jonathan Williams
   • Jonathan Williams
   • Cynorthwywr Cyfreithiol - Eiddo Preswyl
  • Contact

   • 01267 248 989
   • View vcard
  • Department

  • Address

   • Ty Gelli Aur
   • 10 Stryd y Cei
   • Caerfyrddin
   • SA31 3JT
   • 01267 234 022
   • 01267 231 867

Jonathan Williams

Cynorthwywr Cyfreithiol - Eiddo Preswyl

Fe ymunodd Jonathan â’r tîm yma yn JCP ym mis Hydref 2015 fel Paragyfreithiwr/Cynorthwywr Cyfreithiol o fewn yr Adran Eiddo Preswyl byrlymus yn Abertawe. Wedi graddio o Brifysgol Caerdydd yn 2015 gyda gradd yn y Gyfraith, mae Jonathan yn awr yn parhau ei astudiaethau ac yn astudio Cwrs Ymarfer y Gyfraith yn Abertawe yn rhan amser.

Wedi ei dderbyn i ddechrau ei Gontract Hyfforddi ym mis Medi 2018, mae Jonathan yn edrych ymlaen yn fawr i gael cymaint o brofiad ymarferol â phosib, gan adeiladu gwybodaeth fwy dofn mewn amryw o feysydd cyfreithiol gwahanol.
 
Mae Jonathan yn chwaraewr rygbi brwd, ac ar hyn o bryd yn chwarae yn y rheng ôl i Glwb Rygbi Cydweli. Mae hefyd yn mwynhau teithio ac ymweld â lleoedd newydd.