Huw Roffe
   • Huw Roffe
   • Cyfarwyddwr - Ymgyfreitha Busnes
  • Contact

   • 02920 379568
   • View vcard
  • Address

    • 02920 379568

  Huw Roffe

  Cyfarwyddwr - Ymgyfreitha Busnes

  Ymunodd Huw â JCP fel Cyfarwyddwr yn Ebrill 2017 wedi'r uniad gyda Glamorgan Law. Mae Huw wedi ei leoli yng Nghaerdydd ac yn rhan o dîm Ymgyfreitha Busnes y cwmni, ac arbeniga mewn anghydfodau masnachol, gyda diddordeb arbennig mewn Cyfraith Adeiladu.

  Mae profiad helaeth Huw mewn delio gydag anghydfodau adeiladu yn cynnwys Dyfarniadau a chymryd materion i’r Llys Technoleg ac Adeiladu. Mae gan Huw hefyd ddiddordeb mewn anghydfodau difenwi a rheoli enw da, ar ôl bod ynghlwm ag un o’r achosion cyntaf o enllib ar ‘Trydar’.
   
  Mae ganddo brofiad o ddarparu cyngor ar ymgyfreitha mewn ystod o sectorau busnes.
   
  Mae rhai o achosion diweddar Huw yn cynnwys cynrychioli datblygwr mewn anghydfod adeiladu rhwng pedwar parti, cynrychioli  tirfesurydd mewn anghydfod adeiladu o bwys a chymryd achos esgeuluster proffesiynol yn erbyn brocer yswiriant.
   
  Mae Huw yn rhugl yn y Gymraeg. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau seiclo a phêl-droed.