Hannah Rees
   • Hannah Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cynlluniau Oes
  • Contact

   • 02920 391911
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Hannah Rees

Cyfreithiwr Cyswllt - Cynlluniau Oes

Mae Hannah yn Gyfreithiwr Cyswllt yn gweithio yn swyddfa JCP yng Nghaerdydd, gyda chleientiaid yn amrywio o’r henoed ac unigolion o werth uchel i’r rheini sydd ag asedau amaethyddol neu fusnes. Mae Hannah yn cynorthwyo cleientiaid gyda phob agwedd o Gynlluniau Oes, yn cynnwys gweinyddu ystadau, ceisiadau am grant profiant, creu ymddiriedolaethau a gweinyddu ymddiriedolaethau a pharatoi ewyllysiau ac atwrneiaethau parhaol.

Mae Hannah yn fyfyriwr-aelod o STEP (Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau/Society for Trust and Estate Practitioners), ac wedi llwyddo i gwblhau ei 3 modiwl cyntaf ar gyfer Diploma STEP mewn Ymddiriedolaethau ac Ystadau. Ar hyn o bryd mae Hannah yn astudio ar gyfer ei modiwl olaf er mwyn dod yn aelod llawn o STEP. Corff byd-eang ar gyfer ymarferwyr mewn ymddiriedolaethau ac ystadau yw STEP, sydd â’i aelodau yn rhwym i gôd ymddygiad proffesiynol helaeth ac sy’n darparu cyngor arbenigol ar ymddiriedolaethau ac ystadau.

Graddiodd Hannah yn wreiddiol o Brifysgol Caerdydd yn 2009 gyda gradd 2:1 gydag Anrhydedd mewn Ffrangeg ac Eidaleg. Yna fe raddiodd o Brifysgol Abertawe yn 2010 gyda rhagoriaeth mewn Diploma Graddedig yn y Gyfraith cyn dychwelyd i Gaerdydd i gael rhagoriaeth yn ei chwrs Ymarfer y Gyfraith yn 2011.

Cwblhaodd Hannah ei chontract hyfforddi gydag Ashfords LLP yn eu swyddfeydd yn Taunton a Bryste. Wedi cymhwyso, ymunodd Hannah â thîm Treth, Ymddiriedolaethau ac Ystadau cyfreithwyr Hugh James yng Nghaerdydd, gan ennill mwy o brofiad cyn ymuno gyda JCP ym mis Chwefror 2018.

Cymhwysodd Hannah fel Cyfreithiwr ym mis Medi 2014 ac mae wedi gweithio ym maes Ewyllysiau, Profiant, Treth ac Ymddiriedolaethau ers hynny.

Mae Hannah yn Eiriolwr Ffrind Dementia ac yn siarad Cymraeg, ac yn hapus i drafod materion gyda chleientiaid yn y Gymraeg a’r Saesneg. Yn ei hamser hamdden mae Hannah yn mwynhau cerdded ei chi a sgïo.