Casey-Anne Jenkins
   • Casey-Anne Jenkins
   • Cynorthwyydd Cymorth Busnes
  • Contact

   • 02920 391919
   • View vcard
  • Address

    • 02920 391919

  Casey-Anne Jenkins

  Cynorthwyydd Cymorth Busnes

  Ymunodd Casey â JCP ym mis Ionawr 2019 fel Cynorthwyydd Cymorth Busnes, gan helpu darparu derbyniad croesawgar a phroffesiynol i’r rhai sy’n ymweld â’n swyddfa yng Nghaerdydd. Ymunodd Casey gyda JCP tra’n chwilio am y bennod gyffrous nesaf yn ei bywyd, gan ei bod eisiau datblygu ei sgiliau a hybu ei gyrfa yn y sector cyfreithiol.

  Fe astudiodd Casey busnes a gofal plant yn y coleg ac mae ganddi hefyd ddiddordeb brwd mewn cyfrifiaduron a thechnoleg.

  Yn ei hamser hamdden mae Casey yn mwynhau treulio amser gyda’i chi a gofalu am ei nai a’i nith. Mae Casey yn siarad Cymraeg.